Terug naar nieuws

Wij zijn Prosci Change Practitioner

Zeker weten dat de overgang naar cloud telefonie goed verloopt? Of dat iedereen het nieuwe, geavanceerde klantcontactcenter omarmt? Bij Purple hebben we Prosci®-gecertificeerde specialisten in huis die zorgen voor een succesvol verandertraject. Prosci doet al meer dan 20 jaar onderzoek naar verandering in organisaties. Dit onderzoek richt zich niet alleen op hoe individuen verandering ervaren en erop reageren, maar ook op de veranderaanpak van leiders, organisaties en practitioners over de hele wereld. Dit vormt de basis voor onze Purple gebruikersadoptie en aanpak voor verandermanagement.

PROSCI®

Organisaties veranderen en ontwikkelen zich voortdurend. De implementatie van moderne communicatie en samenwerkingsoplossingen vraagt veel van de eindgebruiker. In de praktijk blijkt dit vaak zeer uitdagend en is lang niet iedere poging succesvol. Wij helpen klanten om hun verandercompententie en aanpassingsvermogen te vergroten. Vaak is er namelijk wel aandacht voor de technische aspecten binnen een IT-project, maar wil een organisatie succesvol zijn, dan moet ook de menselijke kant aandacht krijgen.

Purple heeft praktijkervaring bij het begeleiden van verandering bij een groot aantal nationale en internationale klanten. Hierdoor weten we wat wel en wat niet werkt, afhankelijk van de klant, het gebruik, het profiel én de cultuur. Wij geloven dat de echte waarde van jouw nieuwe cloudtelefonie-oplossing of klantcontactcenter pas is bereikt als de eindgebruiker deze omarmt en efficiënt gebruikt. Afhankelijk van de ruimte bieden we professionele adoptieprogramma's of juist een gerichte aanpak die zorgt voor een succesvolle transitie. 

Aandacht voor de mens, de sleutel tot succes

Digitalisering, nieuwe werkprocessen of een nieuwe IT-applicatie; hoe zorg je ervoor dat een gebruiker die verandering omarmt en overneemt? Daar wordt de investering in tijd en geld immers verzilverd. De door Prosci ontwikkelde methodiek gebruiken we bij Purple dagelijks. Deze zetten we in bij onze klanten om zowel de organisatie als het individu te ondersteunen bij de transitie. Hierbij bekijken we samen wat de organisatie nodig heeft en wat de impact van de verandering is voor de gebruikers.

We zorgen voor een gedegen en effectief verander- & adoptieplan. Dit houdt in dat we zorgen voor een communicatieplan, duidelijke koppeling met visie en sponsorship, maar ook kijken naar eventuele weerstand en hoe hiermee om te gaan. Inhoudelijk sturen we op low impact ondersteuning én relevantie. We houden het licht en gefocust, omdat we bij Purple niet houden van teveel gedoe. Ons doel is om jouw organisatie én gebruikers te begeleiden tijdens de aankomende verandering.

Purple aanpak

  • Discovery:
    Samen analyseren we de belangrijkste aspecten van de organisatie en de beoogde verandering. Dit geeft inzicht in de benodigde ondersteuning op individueel niveau en organisatieniveau. Welke uitdagingen zijn er? Zijn er leermomenten uit eerdere ervaringen? En zijn er specifieke wensen?
  • Het ADKAR-model:
    Het verandermodel dat we bij Purple gebruiken om een individu stap voor stap te begeleiden in de transitie naar de toekomstige technologie. Deze stappen bieden inzicht en houvast, maar houden ook rekening met de specifieke 'reis' per individu. Wat voor soort gebruikers kennen we? Welke trainingsopties bieden we? En hoe inspireren we tot motivatie en beweging om mee te doen
  • Bewezen 3 fasen proces:
    Een gestructureerd en flexibel raamwerk dat we hanteren om de verandering op organisatieniveau te begeleiden.